Hur mår dina anställda?


Arbetsgivarens ansvar

Den nya arbetsmiljölagstiftningen kräver att du som arbetsgivare måste ta ett större ansvar kring det systematiska arbetsmiljöansvaret.

God sömn är alltid grunden till bra hälsa, utan den fungerar man inte bra i samhället.

Den sjuka stressen

Stress under en viss tid gör att den anställde presterar under kortare perioder. Men om inte stressen avtar leder den ofta till negativa konsekvenser.

Det finns många anledningar till sjuk stress. Några av dessa är dålig psykosocial arbetsmiljö, ständigt uppkopplad, hög arbetsbelastning, och höga krav.

Det är ofta ett dolt problem som är fyllt med ångest och skuldkänslor. Därför kan det vara svårt för arbetsgivaren att identifiera den sjuka jobbstressen.

Även om många tycker sig fungera bra under vissa typer av stress, är det på lång sikt skadligt. Man kan jobba under hög stress under flera år, men enbart om man får periodvis återhämtning.


"Blir man sjuk av stress kanske man aldrig någonsin blir frisk."


Identifiera sjuk stress

Det finns många tydliga små indikationer som kan påvisa att man är utsatt för den sjuka jobbstressen. 

Först kommer vanligen trötthet och ofta sömnstörningar. Man ligger ofta vaken och grubblar över arbetet (om det är den bakomliggande stressfaktorn).

Man blir lätt irriterad och orolig. En annan indikator är att man får ont i muskler och leder/skelett.

Många ökar sin cigarett- och alkoholkonsumtion för att bli piggare och för att sova bättre.

Man börjar glömma saker, vilket ofta är ett tecken på man är utsatt för sjuk stress.

Ofta har symptomen utvecklats successivt, kanske under flera års tid. Besvären kan komma och gå och variera i intensitet under flera år. 


Sjukskrivningstalen ökar

Stress är den vanligaste orsaken till sjukskrivning. För tredje året i följd ökar antalet sjukfall med psykisk sjukdom. På bara två år har antalet stressrelaterade sjukskrivningar ökat med 73 procent. Allra störst risk löper personer mellan 30 och 39 år.

Försäkringskassans statistik över antalet sjukskrivningar i Sverige

 

Återhämtning

För orka med stress måste man få tid för återhämtning med jämna mellanrum.

Det finns många sätt att återhämta sig. Det är viktigt att hitta sin egen tid för avslappning. Fysisk träning, meditation och sömntäcken har ofta positiv effekt på stressymptom.

Sömn är nyckeln till återhämtning

En grundläggande förutsättning för dina anställdas välbefinnande är att ha en god sömn. Sömnen är grundläggande för alla former av återhämtning.

God sömn förebygger sjukskrivningar. Är man redan sjukskriven hjälper god sömn till med effektiv återhämtning för att den anställde skall orka med sin rehabilitering, och på så sätt kunna förkorta sin sjukskrivningstid.
Vad kan du som arbetsgivare göra?

Om du har anställda som mår dåligt eller har symptom kring sjuk stress på arbetsplatsen måste du agera omgående.

Har ni företagshälsovård, ta hjälp av den.

Arbetsmiljöupplysningen har bra information på deras hemsida

Kognitiv Beteende Terapi (KBT) är en behandlingsmetod som kan användas vi symptom på utmattning eller sjuk stress.

Det finns en stor mängd utbildningar och litteratur kring detta. Ni kan även skapa en studiecirkel på arbetsplatsen och på så sätt öka kunskapen kring KBT, och kan användas när man har en stund över.

Svårigheten är ofta att få den anställde att fortsätta använda KBT regelbundet.

Ett enkelt sätt för den anställde att få bättre sömn är att använda ett Sömntäcke.

Ett Sömntäcke är ett tungt täcke, som ger en sensorisk stimuli och hjälper den anställde att sova bättre vilket förebygger stress. 

Forskning visar att sömntäcken är ett bra alternativ för att hantera sjuk stress. 

Som arbetsgivare kan man skaffa sömntäcke till den anställde som ett förebyggande åtgärd för att reducera sjukskrivningar och återhämtning för en mer effektiv behandling. Man kan skaffa det antingen direkt från en sömntäckesleverantör eller via företagshälsovård.

Det går även att få dessa förskrivna i vissa län, men då måste den anställde själv söka genom offentlig sjukvård och föra sömndagbok för att utreda sömnproblematiken.

Fysisk aktivitet hjälper till att bryta ner stresshormoner och ökar generellt hälsan, och är en bra metod att hantera stress.

Den anställde kan använda sitt friskvårdsbidrag för att betala för årskortet på ett gym.

Svårigheten för arbetsgivare är få den anställde att träna regelbundet speciellt om man har hög arbetsbelastning, familj eller känner sig allmänt stressad. Då prioriterar den anställde inte fysisk aktivitet.


Var med och hjälp till att sänka den arbetsrelaterade ohälsan! @jobbstress


Annons: